Kullanım Şartları

Fotokafa.com sitesi tarafından sunulan hizmetlerin (bundan sonra hizmet olarak adlandırılacaktır), Fotokafa.com tarafından sunulan ürünlerin kişiye özel poster, kanvas, kartlar ve diğer ürünler (bundan sonra ürün olarak adlandırılacaktır) kullanımı, hizmetten yararlananlar (bundan sonra kullanıcı olarak adlandırılacaktır) ile Fotokafa Reklam Dijital Baskı San. ve Tic. Ltd. Şti. e-ticaret (bundan sonra Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi olarak adlandırılacaktır) arasında akdedilen işbu sözleşme koşularına tabidir. 

Kullanıcı hizmetten yararlanmakla, Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi ile kullanıcı arasındaki ilişkinin esasları ve gizlilik politikası ile hizmet şartlarına ilişkin işbu sözleşme hükümlerini bütünüyle okuduğunu kabul etmiş sayılır. Aşağıda belirtilen kullanım şartları sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmetten yararlanma, kullanıcı tarafından aşağıda belirtilen kullanım şartlarının yerine getirilmesine bağlıdır. 

Kullanıcı, hizmetten yararlanmakla aşağıda belirtilen şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Aşağıda belirtilen şartları kabul etmiyorsanız Fotokafa.com sitesini kullanmayınız. 

Kullanıcıya sunulan hizmete ilişkin genel bilgi ile kullanım şartlarını içeren web sayfası içeriği Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi tarafından kullanıcıya haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir. Kullanıcı, kullanıma devam ettiği sürece bu sayfada belirtilen kullanım şartları hakkında yapılan her türlü değişikliği kabul etmiş sayılır. Kullanıcının bu şartları kabulü, kullanıcı ile Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi arasında akdedilen bir sözleşme niteliğindedir. Kullanıcının hizmetten yararlanma hakkı, kullanım şartlarına uygun hareket ettiği sürece geçerli olacaktır.

Sipariş Aşaması

Kullanıcının, Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi tarafından sunulan kişisel baskı hizmetini kullanabilmesi, öncelikle kendi hesap bilgileri ile bağlanmasına bağlıdır. 
Kullanıcı Facebook ve Instagram hesap bilgileri ile bağlandıktan sonra seçtiği ürüne, kendine ait fotoğrafları yerleştirebilir. 
Kullanıcı fotoğraf yerleştirmeyi müteakiben, site üzerinden gerekli sipariş ve ödeme bilgilerini girerek siparişini gerçekleştirir. 
Kullanıcı tarafından sisteme girilen sipariş ve ödeme bilgileri baskıda kullanılacak resimlerle beraber dosyalanıp Fotokafa.com altyapısına iletilir. 
Sipariş bilgilerinin ve üründe kullanılacak fotoğrafların tamamının kullanıcı tarafından iletilmesinden sonra, Fotokafa.com sitesi ulaştırılan dosyanın sorunsuz ulaştığını otomatik olarak kontrol eder. Kontrolden sonra kullanıcıdan kredi kartıyla bedel tahsilatı gerçekleştirilir. 
Bedel tahsilatı yapıldıktan sonra Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi tarafından "Fotokafa - Siparişiniz alındı" şeklindeki e-mail kullanıcıya iletilir. 
E-mailin iletilmesinden sonra sipariş üretim aşamasına geçer. Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi tarafından "Fotokafa - Siparişiniz alındı" şeklindeki e-mail kullanıcıya gönderilmeden sipariş alınmış sayılmaz. 
Tamamlanan siparişe ilişkin tüm bilgiler 90 gün süre ile Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi tarafından arşivlenir ve süre sonunda silinir. Kullanıcı tarafından sisteme girilen veriler kullanıcının açık izni alınmaksızın herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Teslim Süreci

Sipariş edilen ürünlerin en geç 6-9 iş günü içinde kullanıcıya ulaştırılması amaçlanmaktadır. Teslimatta herhangi bir gecikme kullanıcıya siparişi iptal etme ve bu nedenle herhangi bir talepte bulunma ve/veya tazminat talep etme hakkı vermez. 

Sipariş edilen ürünlerin teslimat sırasında herhangi bir hasara uğramaması için ürünler paketlenmiş halde taşıyıcıya teslim edilir. Paketlenmiş olarak taşıyıcıya teslim edilen ürünlere taşıyıcılar veya onların acenteleri tarafından verilebilecek zararlardan Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

Sipariş edilen ürünler anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile kullanıcıya ulaştırılır.

Sorumluluklar

Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi sipariş girilen verilerde oluşabilecek kayıplar ve/veya hasarlar nedeni ile herhangi bir sorumluluk altına girmez. 

Sipariş edilen ürünün baskı kalitesi tamamen kullanıcı tarafından seçilen görüntülerin çözünürlüğü ile ilgilidir. 

Kullanıcı, fotoğraflar ve düzenleme de dahil olmak üzere ürün içeriğinin doğruluğunun kanıtlanmasından tek başına sorumludur. Kullanıcı ürün siparişi verdiği anda sipariş içeriğini onayladığını, siparişin verildiği şekilde basıma hazır olduğunu kabul eder.

Telif Hakkı

Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi, sipariş edilen ürünler ile ilgili fikri hak ihlallerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, hizmetten yararlanma sırasında fikri haklara ilişkin yasal düzenlemelerin ihlali durumunda bu eylemlerin yasal sonuçlarından sadece ve tamamen kendisinin sorumlu olacağını kabul eder. 

Kullanıcı sipariş vermiş olduğu ürün üzerinde telif hakkı sahibi olduğunu ve/veya telif hakkı sahibinin açık yazılı onayını aldığını ve/veya bu ürün sebebiyle bir fikri hak ihlali gerçekleşmeyeceğini kabul ve garanti eder. 

Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi, kullanıcı tarafından sipariş edilen dosyaların içeriğine ve/veya doğruluğuna ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

Kullanıcı, ürün siparişinde ve dağıtımında Türk Hukukuna ve/veya ürünün dağıtılacağı diğer tüm ülkelerin fikri hukuk kurallarına uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Garanti

Kullanıcı ürüne ilişkin tüm şikayetlerini, ürünün kendisine tesliminden itibaren 14 gün içinde Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi’nin internet sitesinde bildirilen telefon numarasına iletir. 

Yapılan bildirim üzerine yapılan değerlendirmede kullanıcı şikayeti haklı görülürse, Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi kullanıcıya, verilen siparişin tekrar basımından ibaret olan yeni bir ürün sunar veya ürün basımı için yapılmış tüm maliyeti keserek bedel iade eder. Seçim hakkı Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi’ne aittir. Basım hataları dışındaki herhangi bir kullanım hatasından veya uygunsuz şatlarda saklamadan kaynaklanan aşınma ve yıpranmadan Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi sorumlu değildir.

Genel

Fotokafa.com sitesi yasak içerik içerebilecek şekilde kullanılamaz. Aşağıda belirtilen özelliklere sahip içerik yasak içerik olarak değerlendirilir. 

Yanıltıcı, pornografik, müstehcen, saldırgan, küçük düşürücü, küfür vb. kapsayan içerik 

Telif haklarına aykırı ve/veya hak sahibinin yazılı izni ve bilgisi olmadan kullanılan içerik 

Şahsiyet haklarına tecavüz teşkil eden içerik 

Virüs, bozuk dosya vb. zararlı kod içeren ve/veya hizmetin kullanımını güçleştirmeye veya engellemeye yönelik içerik ve bilgisayar kodları 

Yasadışı faaliyet özelliği taşıyan veya yasa dışı faaliyetleri teşvik edici nitelikteki içerik 

Kullanıcı sipariş ettiği ürüne ilişkin tüm telif haklarından tek başına sorumludur. 

Fotokafa.com sitesi, doğru Facebook ve Instagram bilgileri ile bağlanan ve adres bilgilerini eksiksiz giren kişilerin kullanımına açıktır. Kullanıcının hizmetten yararlanması, istenen tüm bilgileri Fotokafa.com sitesine doğru eksiksiz ve güncel şekilde bildirmesine bağlıdır. 

Reşit olmayan kişiler Fotokafa.com sitesini sadece kredi kartı sahibi olan kullanıcı bir erginin izni ile kullanabilirler. 

Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi işbu sözleşmenin şartlarına aykırı davranma girişiminde bulunan veya bulunabilecek kişilerin Fotokafa.com sitesine ve yazılıma erişimini engelleme hakkını saklı tutar. 

Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi, Fotokafa.com sitesinde bulunan veya herhangi bir amaç için bu siteye sunulan materyallerin doğruluğu, güncelliği, performansı, bütünlüğü veya uygunluğu için bir teminat veya garanti sağlamaz. Bu tür bilgi ve materyallerin belirsizlik ve hatalar içerebileceğini kullanıcı kabul eder. Bu belirsizlikler ve yanlışlıklar Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi’nin sorumluluğu dışındadır. Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi hizmetin kullanımından ya da kullanılamamasından ve Facebook veya Instagram kullanıcı hesabının başkaları tarafından kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. 

Fotokafa.com sitesinin,ürünlerinin ve servislerinin içinde yer alan bilgi veya materyalin kullanımına ilişkin tüm risk kullanıcıya aittir. Fotokafa Reklam Dijital Baskı Merkezi bu konuda sorumluluk kabul etmez ve yükümlülük altına girmez. 

Hizmetin kullanımından doğan her türlü uyuşmazlıkta İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Copyright © 2018 - Fotokafa.com - Tüm hakları saklıdır.

Fotokafa Reklam Dijital Baskı San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yaka Mah. Adalet Sok. No: 23 1/1 Urla / İzmir Tel: 0532 507 22 66 
[email protected]